สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0-2558-9800 ต่อ 24160 โทรสาร : 0-2558-9788-9
  Email : webmasters@exat.co.th

  ด้านบริหารโครงการ งานสำรวจและออกแบบด้านวิศวกรรม

  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  เลขที่ 221/1 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ติดต่อ : คุณเด่นศักดิ์ สุขกูล
  โทรศัพท์ : 0-2975-9300 โทรสาร : 0-2975-9311
  E-mail : exat-pkt65@maathai.com

  ด้านจราจรและขนส่ง

  บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
  1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 24-25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ติดต่อ : คุณวิชญา ไตรหัตถทรัพย์ และคุณอนุชิต พันชนะ
  โทรศัพท์ : 0-2617-0429 โทรสาร : 0-2617-0426
  E-mail : pskconsultants.pkt@gmail.com

  ด้านงานสำรวจและออกแบบด้านวิศวกรรม

  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
  90/18-20 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  ติดต่อ : คุณจารุวัตร์ แสงอ่อน
  โทรศัพท์ : 0-2636-7510 โทรสาร : 0-2236-6086
  E-mail : s.jaruvatr@yahoo.com , jaruvatr.s@aec-th.com

  ด้านสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
  ติดต่อ : คุณวาลิกา ภาณุพินทุ และคุณศตพร รักสกุล
  โทรศัพท์ : 0-2948-6014-5 โทรสาร : 0-2948-6013
  E-mail : pdc_con@yahoo.com