สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 2 พื้นที่ตำบลศรีสุนทร)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวทีที่ 2 พื้นที่ตำบลศรีสุนทร เวลา 13.00-15.30 น. โดยมีผู้แทนจาก กทพ. กล่าวรายงาน และเปิดการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 146 คน เป็นผู้เข้าร่วมในห้องประชุม 70 คน เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จำนวน 12 คน และผู้เข้าชมผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 64 คน ภาพบรรยากาศการประชุม และสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้