สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ( เวทีที่ 4 พื้นที่ตำบลกะทู้)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเกาะเเก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเเก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวทีที่ 4 พื้นที่ตำบลกะทู้ เวลา 13.00-15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางช้องมาศ สกุลประดิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอกะทู้ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 62 คน เป็นผู้เข้าร่วมในห้องประชุม 26 คน เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จำนวน 1 คน และผู้เข้าชมผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 35 คน ภาพบรรยากาศการประชุม และสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้