สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 1 พื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี )

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวทีที่ 1 พื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี เวลา 09.00-11.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 160 คน เป็นผู้เข้าร่วมในห้องประชุม 94 คน เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จำนวน 11 คน และผู้เข้าชม ผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 55 คน ภาพบรรยากาศการประชุมและสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้