กทพ. จัดการประชุมร่วมกับ จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    เข้าพบ นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดภูเก็ต

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง และโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้  จังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง อยู่ระหว่างจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เพื่อประกอบการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565ส่วนโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว- กะทู้ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีจุดเริ่มต้นโครงการที่                ตำบลเทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4026 และมีแนวเส้นทางไปทางทิศใต้ ขนานไปกับ ทล. 402 จนถึงบริเวณจุดตัด ทล.4024  (ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ตำบลเกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-  เกาะแก้ว บริเวณตำบลศรีสุนทร และแนวเส้นทางจะลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 จนไปสิ้นสุดโครงการที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง         จังหวัดภูเก็ต มีระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร เส้นทางหลักเป็นทางระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร ในช่วงที่ผ่านชุมชน จะเป็นทางยกระดับ และช่วงที่ผ่านภูเขาจะเป็นอุโมงค์ โดยมีทางบริการ (Service Road) ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นช่วงๆ ทั้งสองฝั่ง

ในการนี้ ทุกหน่วยงาน ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับ กทพ.อย่างเต็มที่ ในการดำเนินโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ และ โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงาน