สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เวทีที่ 3 พื้นที่ตำบลเกาะแก้ว)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเกาะเเก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเเก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวทีที่ 3 พื้นที่ตำบลเกาะแก้ว เวลา 09.00-11.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชฐ สูยะนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 273 คน เป็นผู้เข้าร่วมในห้องประชุม 61 คน และผู้เข้าชมผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 212 คน ภาพบรรยากาศการประชุม และสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้